Netradičné reverzné prevedenie dverí umožňuje zmeniť tradičný spôsob otvárania dverí smerom do vnútra.

Typ dverí:
Jednokrídlové dvere
Dvojkrídlové dvere
S bočným svetlíkom
S vrchným svetlíkom
Výplň dverí:
Plné
Presklené
Zvuková nepriezvučnosť:
27 DB
33 DB
37 DB
42 DB
Prevedenie:
Falcové
Bezfalcové
Samozatvárač:
Viditeľný
Skrytý
Kľučky:
Klasická kľučka rozetová
Klasická kľuka celoštítková
Bezpečnostná kľučka
Kľučka na kartový zámok
Madlá
Kovania:
Panikové kovanie skryté
Panikové kovanie viditeľné
Jednobodové kovanie pre jednokrídlové dvere
Dvojbodové kovanie pre jednokrídlové dvere
Trojbodové kovanie pre jednokrídlové dvere
Trojbodové kovanie pre dvojkrídlové dvere
Štvorbodové kovanie pre dvojkrídlové dvere
Päťbodové kovanie pre dvojkrídlové dvere
Zárubňa:
Kovová štandardná súmerná
Drevená obložková
Drevená tesárska
Kovová poloobložková
Kovová obložková
Skrytá zárubňa
Požiarna norma:
EW 30
EI 30
EW 45
EI 45
Dymotesné
Prahy:
Padací prah s protipožiarnou odolnosťou
Padací prah bez protipožiarnej odolnosti
Drevený masívny prah s prídavným tesnením
Drevený masívny prah bez prídavného tesnenia
Bezprahové dvere
Hliníkový prah
Priezorník:
Klasický panoramatický priezorník s menovkou
Klasický panoramatický priezorník bez menovky
Digitálny
Zámok:
Zadlabávací zámok jednobodový
Zadlabávací bolcový zámok trojbodový
Zadlabávací hákový zámok trojbodový
Zadlábávací zámok päťbodový
Zadlabávací zámok so snímačom na odtlačok prsta
Zadlabávací zámok automatický
Vložka do dverí:
Štandardná stavebná vložka do dverí
Bezpečnostná stavebná vložka
Povrchy dverí:
Fólia s vytlačeným dekorom podľa vzorkovníka
CPL Laminát s vytlačeným dekorom podľa vzorkovníka
HPL Laminát s vytlačeným dekorom podľa vzorníkovníka
Masívna dyha podľa dreviny
RAL prevedenie s nástrekom ral farby podľa vzorkovníka
Masívne prevedenie
Drevená dyha kartáčovaná
Gátrovaný povrch

* Cena dvojkrídlových dverí je dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí.

* Zasklievacie a ozdobn0 lišty sú vyhotovené z masívu dub a buk, farebne morené podľa dýhy jednotlivých modelov dverí.