Jednokrídlové dvere
Dvojkrídlové dvere
Dymotesné steny
Hotelové dvere
Hotelové dvere
Oceľové dvere
Technické dvere
Technické dvere
Presklenné steny
Referencie

 

Majitelia či už bytového alebo nebytového priestoru by mali zvážiť zakúpenie protipožiarnych dverí. Dôvodom je bezpečnosť, ochrana vášho domova, zdravia a samozrejme majetku. V súčasnosti by sa protipožiarne dvere mali stať súčasťou každej domácnosti, nakoľko si človek nikdy nemôže byť istý výskytom nepriaznivej udalosti ako je napríklad požiar. Protipožiarne fungujú na základe integrovaných izolačných vlastností, ktorými dokážu odolávať požiaru určitý čas. Ich úlohou je zamedziť šíreniu plameňov a tepelného toku do ostatných miestností.

Okrem toho vám zaručia ochranu nielen pred ohňom , ale môžu sa doplniť o zvukovú izoláciu, a taktiež o dymotesnosť.

V prípade, že zákazník vyžaduje atypické riešenie nie je problém týmto požiadavkám vyhovieť. Je možné si vybrať z rôznych prevedení: hladké , lištové , profilové, dýha , masív a kazetové.

Značenie a druhy protipožiarnych dverí

Technické podmienky a normy protipožiarnych dverí sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva vnútra č. 202/1999 Zb.

EI: bránia šíreniu požiaru otvormi v protipožiarnych konštrukciách. Sleduje sa pri nich priamo povrchová teplota na strane, ktorá je odvrátená k požiaru. Musia spĺňať najprísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť, preto ich je možné použiť, kde sú požadované EW uzávery.

Sú inštalované pri vstupoch do únikových chránených ciest.

EW: obmedzuje šíreniu požiaru a hustotu tepelného toku radiácie z povrchu celej konštrukcie. Pri tejto triede sa sleduje množstvo sálavého tepla, vyžarujúceho z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v istej vzdialenosti.

S – dymotesné protipožiarne dvere, ktoré bránia prieniku dymu.

EI, S – bránia šíreniu požiaru, prieniku dymu, splodín horenia cez otvory v protipožiarnych deliacich konštrukciách.

EW, S – obmedzujú šíreniu požiaru, prieniku dymu a splodín cez otvory v konštrukciách.

Triedy EI a EW sú 15, 30, 45, 60, a 90 minút.

Značky DP1, DP2, DP3 označujú druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania stavebných hmôt.

Samozatvárač

Ku značke protipožiarnych dverí sa pridáva písmeno C, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je funkčné vybavenie dverného samozatvárača.

Protipožiarny uzáver musí stanovenú dobu zaručiť určité kritériá:

Celistvosť (kritérium E)

Celistvosť je schopnosť prvku konštrukcie, ktorý má deliacu funkciu, odolávať požiaru, ktorý pôsobí z jednej strany prenosu na neexponovanú stranu v dôsledku plameňov alebo horúcich plynov.

Tepelnú izoláciu (I)

Prípadne radiáciu (W)

Aby sa zamedzilo šíreniu tepla aj v škárach a medzerách, používajú sa napeňovacie protipožiarne pásky – protipožiarne tesnenie.

Panikové kovanie

Panikové kovania sa používajú na všetkých východoch priestorov, ktorých dochádza k zhromažďovaniu veľkého počtu osôb, čiže na zaistenie dverí v únikových miestach. Je podstatné zabezpečiť z takýchto priestorov jednoduchý a pokiaľ možno bezpečný únik osôb v prípade vzniku mimoriadnej (panikovej) situácie. Umožňuje jednoduché riešenie a bezpečné použitie i v budovách s pohybom detí, telesne postihnutých osôb alebo seniorov.

  • Panikové dverné kovanie zaisťuje dverné krídlo v jednom, dvoch alebo troch bodoch podľa typu.
  • Je možné prepojiť panikové kovanie s vonkajším štítom
  • Jednoduchá úprava umožňuje použitie pre pravé i ľavé dvere

Na pasívne krídlo dvojkrídlových dverí sa osadzuje väčšinou dvojbodové panikové kovanie. Na jednokrídlové dvere či aktívne krídlo sa môže použiť dvojbodové panikové kovanie v prípade špecifických požiadaviek.

Použitie:

Vo väčšine prípadov sa požiarne dvere používajú ako interiérové, ale existujú aj exteriérové protipožiarne, len tam je problematickejšie zabezpečiť zárubňu s dostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Materiál:

Je niekoľko variantov vyhotovení. Na výber máme protipožiarne dvere oceľové, drevené s protipožiarnymi stenami, priečkami a oknami. Pre menšia otvory sa používajú revízne dvierka.