Naše konštrukcie dverí umožňujú použiť viacero možností k utesneniu dverí za pomoci prahov a to v prevedení:

  • Padacieho prahu – Padací prah je zafrézovaný v konštrukcii dverného krídla. Po uzatvorení dverí sa vysunie z konštrukcie krídla a vyplní medzeru medzi podlahou a konštrukciou dverného krídla. Spĺňa akustické a protipožiarne normy.

padací prah

padací prah

  • Drevený masívny prah – je vyrobený z čistého masívu buk alebo dub s možnosťou doplnenia prídavného tesnenia. Drevený masívny prah má možnosť primorenia do požadovaného farebného prevedenia.

drevený prah bez tesnenia

drevený prah s tesnením

Bez použitia prahu v konštrukcii – bezbariérové dvere

Bezbariérové konštrukcie umožňujú ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu prístup na miesta, za bežných okolností im nedostupné. Slúžia ľuďom s ťažkou chôdzou, ale aj matkám s kočíkom. Bezprahové prevedenie dverí spĺňa všetky protipožiarne certifikáty.

Bezprahové prevedenie dverí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hliníkový prah – je vyrobený z ťahaného eloxovaného hliníka s prerušeným tepelným mostom, je výnimočný tým, že je bezúdržbový a že sa povrchovo nepoškodí.

Hliníkový prah v referencii – Rimavská Sobota