Zvukovú nepriezvučnosť sme dosiahli testovaním našich konštrukcií dvier v certifikovanom laboratóriu. Vznikla nám možnosť vyrábať zvukovoizolačné dvere v rozmedziach 27, 33, 37, 42 DB.

Vzduchová nepriezvučnosť je schopnosť materiálu brániť prieniku zvuku, ktorý sa šíri vzduchom. Pri tlmení napríklad zvukov z ulice sú dôležité najmä vlastnosti obvodových múrov domu a výplní otvorov, a pri tlmení zvukov z vnútra domu aj priečky, podlahy a stropy. Schopnosť materiálov pohlcovať zvuk vyjadrujeme koeficientom nepriezvučnosti. Pri použití viacerých vrstiev rôznych materiálov sa výsledný koeficient vypočíta ako súčet koeficientov jednotlivých materiálov. Na zvukoizolačné vlastnosti okien a dverí vplýva okrem kvality skiel, rámu a kovania aj kvalita montáže okna k múrom domu. Nadmerný hluk z exteriéru možno izolovať trojitým zasklením,  protihlukovými sklami a rámami. Rám má zvyčajne lepšie zvukoizolačné vlastnosti, ako zasklenie. Dôležitý je druh materiálu rámu, jeho hrúbka aj výplň. Hrubšie sklá majú lepšie zvukovoizolačné vlastnosti. Vhodná je aj asymetrická skladba hrúbky dvojitého zasklenia napríklad v pomere 2:1. Napustením vzácneho plynu do výplní medzi vrstvy skiel možno zvýšiť nepriezvučnosť okna o ďalšie 3 – 4 dB.